Kosten

Zoals de meeste advocaten hanteert ook Advocatenkantoor Mariska Harbers uurtarieven. Deze kunnen per zaak verschillen, maar zijn beslist concurrerend. Zeker omdat het gespecialiseerde dienstverlening betreft in arbeidsrecht. Het tarief kent geen kleine lettertjes, geen opslagen voor bijvoorbeeld kantoorkosten of andere verborgen bedragen. In veel gevallen is het mogelijk om op basis van ervaring vooraf een goede kostenindicatie te geven. Het eerste (kennismakingsgesprek) van een half uur is altijd gratis. Op dat moment kunnen we ook bepalen of het van beide kanten ‘klikt’ voor we samen verder gaan en kunnen de kansen en de kosten duidelijk besproken worden. Iedere nota die u ontvangt, bevat naast de totale kosten volgens het afgesproken tarief een helder overzicht van de gewerkte uren en de verrichtte activiteiten. Daar is advocatenkantoor Mariska Harbers heel duidelijk in. Zijn er desondanks toch nog vragen, dan worden die snel beantwoord.

 

Arbeidsrecht en uw rechtsbijstandsverzekering

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, heeft een goede kans dat ook een bepaalde arbeidsrechtelijke kwestie onder de dekking valt. Weet u niet zeker of u daarvoor verzekerd bent, een blik in de polis of een telefoontje naar uw verzekeraar schept snel duidelijkheid. Ook kunt u zo nagaan of u op kosten van uw verzekeraar gebruik kunt maken van de specialistische kennis van Advocatenkantoor Mariska Harbers. U heeft namelijk in arbeidsrechtelijke procedures onder bepaalde voorwaarden recht om op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar bijgestaan te worden door de advocaat van uw keuze. De rechtsbijstandverzekeraar heeft in de polis wel vaak de kosten die daarvoor worden vergoed tot een bepaald bedrag beperkt. Het is dan van belang dat u heldere kostenafspraken maakt met uw advocaat. Advocatenkantoor Mariska Harbers dient u daarbij graag van advies in een eerste kosteloos gesprek van een half uur. Ook waar het de kosten betreft staat duidelijkheid voorop.

 

Gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging of pro-deo genoemd

Wanneer u rechtsbijstand nodig heeft maar daar niet voor verzekerd bent en de kosten van die rechtsbijstand niet zelf kunt dragen, komt u wellicht in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd of Pro-Deo. Daarvoor zijn door de overheid vaste regels opgesteld. De overheid betaalt in zo’n geval een bepaald bedrag aan uw advocaat, en u betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De beslissing over het toekennen van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt genomen door de Raad voor de Rechtsbijstand. De Raad beoordeelt uw financiële draagkracht. Tijdens een eerste kosteloos gesprek met arbeidsrechtadvocate Mariska Harbers zal zij met u bespreken of u voor deze regeling in aanmerking komt. Als dat het geval lijkt te zijn, kan zij de aanvraag voor u indienen. U moet er wel rekening mee houden dat niet alle kosten voor u worden betaald. Kosten voor het aanvragen van bepaalde uittreksels en griffierechten moet u bijvoorbeeld wel zelf betalen. Meer informatie over de voorwaarden van gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand. Indien u een verwijzing krijgt van het Juridisch Loket, kunt u een korting ontvangen op uw eigen bijdrage. Meer informatie daarover vindt u op de website van het Juridisch Loket. Voor een eerste gesprek bij Advocatenkantoor Mariska Harbers heeft u deze verwijzing nog niet nodig.

 

Sectie 1.01 Gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging of pro-deo genoemd

Advocatenkantoor Mariska Harbers werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat de toevoegingsaanvragen van dit kantoor snel behandeld worden door de raad en het voor de cliënt dus snel duidelijk is of een toevoeging aan hem of haar wordt toegekend. Ook heeft het kantoor korte lijnen met de raad zodat snel informatie kan worden verkregen als dat nodig is.

 

Maatwerk in tariefafspraken

Advocatenkantoor Mariska Harbers levert niet alleen maatwerk in arbeidsrecht, maar doet dat ook op het gebied van zakelijke afspraken. Zeker wanneer het gaat om een rol binnen uw bedrijf die verder gaat dan het incidenteel bijstaan van een onderneming in arbeidsrechtkwesties. Steeds meer ondernemers, juist in het midden en kleinbedrijf, kiezen voor verschillende specialistische gebieden een eigen advocaat waarmee ze een relatie opbouwen. Mariska Harbers wil die rol graag voor u vervullen op het terrein van arbeidsrecht. Zij is in dat geval meer dan alleen een juridische hulp bij personeelsproblemen. Ze is ook een adviseur en vertrouweling die op het gebied van arbeidsrecht en personeelsaangelegenheden met de ondernemer meekijkt en adviseert en deze kwesties soms ook voor de ondernemer afhandelt. Ze stelt zich daarbij op als partner van de ondernemer. Indien op die basis rechtsbijstand wordt verleend, kunnen daarvoor passende prijsafspraken worden gemaakt. Advocatenkantoor Mariska Harbers levert immers altijd maatwerk.