Actueel

Bemiddeling

Vaak is procederen niet de beste weg om een conflict op te lossen. Steeds meer wordt geprobeerd om de oplossing te vinden via mediation, ook in arbeidsrechtelijke kwesties. De partijen gaan dan met elkaar in gesprek onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale...

Thuiswerken of niet

Werkneemster werkte bij een administratie- en belastingadviesbureau als secretaresse en receptioniste. Op 15 maart 2020 meldde haar werkgever dat alle werknemers op hun eigen werkplek op kantoor moesten werken en niet thuis. Hij stelde: ,,Mocht iemand door de...

Nieuwe compensatieregeling

Als een arbeidsovereenkomst wordt opgezegd of door de rechter wordt ontbonden heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook als een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. De hoogte van die vergoeding wordt uitgerekend met een vaste...

Strijd met goed werkgeverschap

Deze uitspraak betreft het uitbetalen van overuren. Werknemer is in dienst geweest als coördinator van een uitzendbureau dat vooral Poolse werknemers uitzendt. Hij is zelf ook Pools. Tussen partijen bestaat een discussie over het aantal overuren dat werknemer heeft...

Ontrouw

Een trouwambtenaar van de gemeente Nijmegen was het niet eens met het beleid van de gemeente ten aanzien van bruiloften in coronatijd. Ze vond dat daarbij te veel mensen aanwezig mochten zijn en dat dat onverantwoord was. Dit liet ze de burgemeester weten. De...

Beëindigen met wederzijds goedvinden

Als gevolg van de coronacrisis hebben veel werknemers hun baan verloren omdat er geen werk meer was. De werkgever kan dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst ook beëindigen met wederzijds goedvinden met een...

Thuiswerken

Sinds de uitbraak van het coronavirus werken veel meer mensen thuis. Uit onderzoek blijkt dat dat veel werkgevers en werknemers goed bevalt, dus wellicht zal thuiswerken gebruikelijker worden. Op dit moment hebben werknemers geen wettelijk recht om thuis te werken....