Actueel

Tijd voor vakantie

Als gevolg van corona hebben veel werknemers thuis gewerkt en konden zij niet op reis. Sommige bedrijven waren gesloten. Werknemers hebben veel minder vakantie opgenomen dan gebruikelijk was. Wat gebeurt er met al die gespaarde vakantiedagen? Wettelijke vakantiedagen...

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet kan heel verstrekkende gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever. De werkgever neemt de werknemer een handelen of nalaten zo kwalijk dat hij hem per direct ontslaat. De werknemer heeft daardoor geen inkomen meer en ook geen recht...

Zorgbonus

In maart 2020 besloot het kabinet om voor mensen die in de zorg werken een bonus beschikbaar te stellen voor hun prestaties in de strijd tegen corona als teken van waardering. De bonus bedroeg 1000 euro netto en moet door de werkgever worden aangevraagd en uitbetaald....

Mondkapjes

De werknemer in deze kwestie werkte voor een patisserie/chocolaterie/ijssalon als bezorger. De werkgever had tweemaal in de WhatsAppgroep gemeld dat het personeel verplicht was om een mondkapje te dragen tijdens het werk. De werknemer weigerde dat. Hij werd daarop...

Bemiddeling

Vaak is procederen niet de beste weg om een conflict op te lossen. Steeds meer wordt geprobeerd om de oplossing te vinden via mediation, ook in arbeidsrechtelijke kwesties. De partijen gaan dan met elkaar in gesprek onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale...

Thuiswerken of niet

Werkneemster werkte bij een administratie- en belastingadviesbureau als secretaresse en receptioniste. Op 15 maart 2020 meldde haar werkgever dat alle werknemers op hun eigen werkplek op kantoor moesten werken en niet thuis. Hij stelde: ,,Mocht iemand door de...

Nieuwe compensatieregeling

Als een arbeidsovereenkomst wordt opgezegd of door de rechter wordt ontbonden heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook als een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. De hoogte van die vergoeding wordt uitgerekend met een vaste...