Werknemers

Als werknemer maak je afspraken over het verrichten van arbeid en het ontvangen van betaling. Die afspraken staan in de arbeidsovereenkomst. Soms gaat het om standaard afspraken. Steeds vaker echter gaat het om individuele, specifieke afspraken. Ook hierbij wordt u direct en in feite iedere dag van uw arbeidsrelatie geconfronteerd met het arbeidsrecht.

Het kan gaan om het opeisen van uw rechten die volgens u worden aangetast. Of het gaat om uw plichten bij ziekte, die uw werkgever net even anders uitlegt dan u ze begrijpt. Er kan sprake zijn van (dreigend) ontslag, of een op non-actiefstelling.  Er kan ook discussie ontstaan over een concurrentiebeding dat is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst en waarop u na vertrek naar een concurrent wordt aangesproken.

Het is maar een kleine greep uit de vele zaken die je kunnen overkomen wanneer je werknemer bent, maar het zijn wel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Sommige van deze kwesties zijn eenvoudig op te lossen met bijvoorbeeld een gezamenlijk gesprek of een formele brief. Andere zijn ingewikkelder tot een bevredigend eind te brengen.

 

Een baan betekent meer dan alleen een inkomen

Arbeidsrechtadvocaat Mariska Harbers is van mening dat een baan vaak meer inhoudt dan alleen een bron van inkomsten. Het betreft immers ook uw sociale contacten, uw maatschappelijke positie en de invulling van uw leven. Het is daarom belangrijk dat u goed en deskundig geadviseerd wordt bij arbeidsrechtelijke problemen. Daarvoor kunt u een beroep doen op Advocatenkantoor Mariska Harbers uit Emmen (Drenthe), ook buiten de traditionele kantoortijden.

 

Duidelijke afspraken en heldere adviezen

Tijdens een eerste kosteloos gesprek van een half uur worden de mogelijkheden en de kosten duidelijk besproken. U krijgt een helder advies en op grond daarvan kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden over de manier waarop uw belangen behartigd worden. Het doel is om samen met u een goede oplossing op maat bereiken. Daarbij zal sprake zijn van korte lijnen en een oplossingsgerichte en kostenefficiënte benadering.

De kracht van Advocatenkantoor Mariska Harbers zit naast het specialisme ook in praktische adviezen en in duidelijke taal naar u als cliënt. Zo weet u wat er aan de hand is en hoe uw belangen worden verdedigd.

 

Welke onderwerpen

Hieronder een greep uit de zaken waarin Advocatenkantoor Mariska Harbers, specialist in arbeidsrecht, u als werknemer kan adviseren of bijstaan. Heeft u een andere zaak op het gebied van arbeidsrecht? Pak ook dan de telefoon of mail en vraag advies.

 • Dreigend ontslag
 • Ontslag op staande voet
 • Ontslagcriteria of afspiegeling bij reorganisatie
 • Uw salaris wordt niet op tijd betaald
 • U bent geschorst of staat op non-actief
 • U heeft recht op een (hogere) ontslagvergoeding
 • Wat zijn de regels bij ziekte en re-integratie?
 • Seksuele intimidatie
 • De inhoud en uitwerking van vertrekregelingen
 • U wordt gediscrimineerd
 • Uw arbeidsvoorwaarden worden veranderd
 • U heeft vragen over een concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsbeding
 • En alle andere problemen rond arbeidsrecht. Voor zowel advies als actie.