Arbeidsovereenkomsten moeten worden aangepast aan de nieuwe regelgeving in het arbeidsrecht.

Op 1 januari jl. zijn de eerste regels van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid in werking getreden en in juli wordt het volgende deel van die wet van kracht. Het is belangrijk dat u de arbeidsovereenkomsten in uw bedrijf aan deze nieuwe wetgeving aan laat passen door een deskundige arbeidsrechtjurist.


Vanaf 1 januari jl. gelden nieuwe regels  in het arbeidsrecht. Zo is de aanzeggingsplicht voor werkgevers ingevoerd en mag er geen proeftijdbeding meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst met een duur van minder dan zes maanden. Concurrentiebedingen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten gelden alleen nog indien het beding goed wordt gemotiveerd.

Vanaf 1 juli worden er ingrijpende veranderingen in het ontslagrecht en de ketenregeling ingevoerd. De nieuwe ketenregeling houdt in dat eerder dan voorheen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal ontstaan. Ook zullen bijvoorbeeld de regels over het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt veranderen. Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst moet in bepaalde gevallen een transitievergoeding worden betaald. Daar kunnen bepaalde kosten op in mindering gebracht worden, als u dat goed met uw werknemers hebt geregeld. Er zal een scholingsplicht gelden die bij een ontslag vanwege disfunctioneren een rol zal spelen.

Dit zijn slechts voorbeelden van de wijzigingen die al van kracht zijn of die per 1 juli worden ingevoerd.

Het is belangrijk om de arbeidsovereenkomsten binnen uw organisatie te laten controleren door een deskundige arbeidsrechtjurist en indien nodig te laten aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het pensioenbeding, de proeftijd, de duur van tijdelijke contracten, het concurrentiebeding en andere zaken die voor uw bedrijf specifiek van belang kunnen zijn. Ik zal u daar graag behulpzaam bij zijn tegen een redelijke vaste prijs. U kunt contact met mij opnemen via telefoonnummer 0591-200414. Dat kan ook ’s avonds en op zaterdag.