Tijd voor vakantie

Als gevolg van corona hebben veel werknemers thuis gewerkt en konden zij niet op reis. Sommige bedrijven waren gesloten. Werknemers hebben veel minder vakantie opgenomen dan gebruikelijk was. Wat gebeurt er met al die gespaarde vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar een werknemer wettelijk recht op heeft. Bij een dienstverband van 40 uur per week zijn dat 20 vakantiedagen per jaar. Daarnaast kan op basis van een cao of een arbeidsovereenkomst nog recht bestaan op extra vakantiedagen; de bovenwettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

Wettelijke vakantiedagen vervallen in principe zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, tenzij die termijn in de cao of de arbeidsovereenkomst is verlengd. Op 1 juli 2021 vervallen dus de wettelijke vakantiedagen die in 2020 zijn opgebouwd en nog niet zijn opgenomen.

De werkgever is verplicht om werknemers op de naderende vervaltermijnen te wijzen om ze de kans te geven de vakantiedagen voor afloop daarvan nog op te nemen. Als hij dat niet of niet duidelijk doet, behouden de werknemers hun vakantierechten en vervallen deze ook pas na vijf jaar.

De vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen geldt niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat was om zijn vakantiedagen binnen de vervaltermijn op te nemen. Dat is bijvoorbeeld het geval als het te druk was op het werk om vrij te nemen. Of een zieke werknemer onder deze uitzondering valt, hangt er vanaf of hij in staat is om vakantie te genieten. De beoordeling daarvan hangt meestal af van de vraag of de werknemer re-integratieverplichtingen heeft. In dat geval wordt hij ook in staat geacht om vakantie te genieten en geldt de vervaltermijn gewoon.

Wettelijke vakantiedagen mogen alleen bij einde van het dienstverband worden uitbetaald.