Zorgbonus

In maart 2020 besloot het kabinet om voor mensen die in de zorg werken een bonus beschikbaar te stellen voor hun prestaties in de strijd tegen corona als teken van waardering. De bonus bedroeg 1000 euro netto en moet door de werkgever worden aangevraagd en uitbetaald.

De regeling is echter erg onduidelijk. Er worden maar een paar eisen gesteld:

* De betreffende medewerker moet in de zorg hebben gewerkt tussen 1 maart en 1 september 2020 en moet bijgedragen hebben aan de strijd tegen covid-19.

* De medewerker mag niet meer verdienen dan twee keer modaal.

* De werkgever beslist welke medewerkers de bonus ontvangen. Dat leidt tot willekeurige beslissingen.

Sommige medewerkers voldoen aan alle eisen maar krijgen geen bonus, terwijl collega’s met dezelfde taken bij een andere werkgever de bonus wel ontvangen. Ook intern wordt soms onbegrijpelijk onderscheid gemaakt. Het gevolg is onzekerheid en boosheid onder de zorgmedewerkers.

De kantonrechter in Groningen deed hierover recent een uitspraak. Een werkgever verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. De werkneemster verzocht in dezelfde procedure om veroordeling van de werkgever tot betaling van de zorgbonus.

De werkgever stelde dat hij juridisch niet verplicht was om de zorgbonus voor de werkneemster aan te vragen. Hij erkende dat zij de enige was die de zorgbonus niet had ontvangen. De reden daarvoor was dat zij de enige medewerker was die geen contact had met klanten.

De kantonrechter was het met de werkgever eens dat er geen juridische verplichting bestaat voor het aanvragen van een zorgbonus. Het verzoek van de werkneemster werd daarom afgewezen.

Ook dit jaar wil het kabinet weer een bonus ter beschikking stellen, maar de hoogte daarvan en de exacte regeling is nog niet bekend.