Mediation op de werkvloer

Geschillen op het werk worden steeds vaker opgelost met behulp van een mediator zonder advocaten en rechters. Zo kan een duurzamere – en ook goedkopere – uitkomst bereikt worden waar beide partijen achter staan.

Hoe werkt mediation? Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende methode. Werkgever en de werknemer, of beide werknemers, hebben eerst ieder apart een gesprek met de mediator. Op die manier kunnen zij rustig hun verhaal vertellen en de mediator een beetje leren kennen. Het is immers belangrijk dat er vertrouwen bestaat in de mediator.

Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek met zijn allen. Om te waarborgen dat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk behandeld wordt, wordt een mediation overeenkomst getekend. Het is vervolgens aan de deelnemers om de inhoud van het gesprek te bepalen. De mediator stelt zich neutraal en onafhankelijk op. De mediator is er om het gesprek te begeleiden en te zorgen dat beide deelnemers voldoende aan bod komen. Er wordt aandacht besteed aan de gebeurtenissen die ervoor gezorgd hebben dat zij niet meer goed kunnen samenwerken. Daarbij kunnen omgeving, wederzijdse verwachtingen, misverstanden en communicatie van belang zijn. Ook wordt onderzocht hoe de deelnemers samenwerkten voor het mis ging.

Er wordt aandacht besteed aan wat de negatieve spiraal waarin zij terecht gekomen zijn met ze heeft gedaan en aan wederzijds begrip daarvoor.

Uiteraard wordt besproken wat partijen van elkaar nodig hebben om in de toekomst wel goed samen te kunnen werken en welke afspraken daarvoor gemaakt kunnen worden. Er kan ook over een exit gesproken worden.

Hoe eerder in een conflict dit gesprek wordt gevoerd, hoe kleiner de kans is dat het escaleert met alle gevolgen van dien voor de betreffende personen en voor de onderneming.