Bemiddeling

Vaak is procederen niet de beste weg om een conflict op te lossen. Steeds meer wordt geprobeerd om de oplossing te vinden via mediation, ook in arbeidsrechtelijke kwesties. De partijen gaan dan met elkaar in gesprek onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale mediator of bemiddelaar om te proberen er samen uit te komen.

Het resultaat daarvan is vaak veel duurzamer omdat beide partijen het er allebei mee eens zijn en meer begrip voor elkaar hebben gekregen. Een ander voordeel is dat de kosten en de financiële risico’s lager zijn.

Mediation of bemiddeling kan ook in minder extreme gevallen tot een goed resultaat leiden. Het komt bijvoorbeeld voor dat collega’s of een werknemer en zijn leidinggevende om diverse redenen niet meer goed met elkaar kunnen samenwerken. Dat kan leiden tot spanningen, hoog oplopende conflicten en soms zelfs ziekmeldingen. Als deze werknemers in een veel eerder stadium met elkaar in gesprek gaan, samen met een bemiddelaar of mediator in een neutrale omgeving, kan dat de samenwerking enorm ten goede komen. Er liggen vaak misverstanden, verborgen verwachtingen of bijvoorbeeld verwijten ten grondslag aan het probleem, waarvan niet beide collega’s op de hoogte zijn. Door daar met elkaar op in te gaan, ontstaat weer meer begrip en kunnen de collega’s of de werknemer en zijn leidinggevende zelf manieren bedenken om weer op een goede en prettige manier met elkaar samen te werken. Als daar behoefte aan is, kan dat ook schriftelijk vastgelegd worden. Werkgevers kunnen deze gesprekken aanbieden om escalatie te voorkomen, maar werknemers kunnen er natuurlijk ook zelf om vragen.