Arbeidsrecht gaat weer op de schop

Het wordt weer mogelijk om meerdere ontslaggronden te combineren, die samen voldoende grond voor een ontslag kunnen vormen. Op dit moment moet een ontslag op één grond worden gebaseerd en dat is moeilijker voor werkgevers.

Werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn, kunnen nu recht hebben op een transitievergoeding. Straks zullen werknemers daar vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst aanspraak op kunnen maken als aan alle eisen wordt voldaan. De vergoeding wordt 1/3 maandsalaris voor elk dienstjaar. De overgangsregeling voor 50-plussers, blijft bestaan.

De verplichting om loon door te betalen bij ziekte van de werknemer wordt voor kleinere werkgevers (25 werknemers of minder) verkort van twee naar één jaar. Zieke werknemers blijven het tweede ziektejaar loon ontvangen, maar via het UWV. Dat wordt door de kleine werkgevers betaald via een premie. De ketenregeling wordt teruggedraaid. Zoals dat voor juli 2015 ook het geval was, wordt het weer mogelijk om drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan te gaan in een periode van drie jaar in plaats van (zoals nu) twee jaar.

De maximale proeftijd wordt verlengd. Uitzendkrachten krijgen meer rechten. Kraamverlof voor vaders en adoptieverlof worden uitgebreid. Het kabinet wil dat werknemers met een nuluren contract niet constant beschikbaar hoeven te zijn als dat niet noodzakelijk is met het oog op de aard van de werkzaamheden. Voor echte ZZP-ers moet duidelijker zijn dat geen sprake is van een dienstverband en schijnzelfstandigheid moet voorkomen worden.

Natuurlijk zijn dit nog slechts voornemens. Als deze daadwerkelijk worden uitgevoerd, zal ik u daar graag verder over informeren.