Concurrentiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Dat betekent dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst beperkt is in de mogelijkheden om te gaan werken bij of met een concurrent van de (ex)werkgever. Dat geldt ook als hij of zij zelfstandig concurrerend wil werken. Die beperking geldt meestal voor een bepaald gebied en een bepaalde tijd. Bij overtreding moet men vaak een boete betalen. Werknemers besteden vaak geen aandacht aan het concurrentiebeding als ze een arbeidsovereenkomst tekenen. Toch is het verstandig om daar wat beter over na te denken, want het beding kan dus grote consequenties hebben.

Een concurrentiebeding moet door de werkgever schriftelijk zijn afgesproken met een meerderjarige persoon. De werknemer is er dan in principe aan gehouden, ook als hij of zij ontslagen wordt.

De werkgever kan bij ontslag akkoord gaan met een andere regeling. Ook kan de werknemer de rechter vragen om het concurrentiebeding te vernietigen of te matigen, dus minder zwaar te maken door bijvoorbeeld de duur te beperken. Een rechter kan het beding vernietigen als hij vindt dat de werknemer te hard wordt benadeeld ten opzichte van de werkgever, bijvoorbeeld omdat het feitelijk onmogelijk is om een nieuwe baan te vinden. De rechter kan ook een vergoeding toe kennen aan de werknemer. Vanaf 1 januari 2015 mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen in tijdelijke contracten tenzij de werkgever daar een zwaarwegend belang bij heeft en dat in het beding goed heeft geformuleerd.Wilt u meer informatie over het concurrentiebeding, neem dan contact op met Advocatenkantoor Mariska Harbers, tel. 0591-200414 of kijk op mariskaharbers.nl