Dure liefdesberichten

Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het werk leidt tot veel jurisprudentie. Ik deel graag de volgende casus met u.

Een projectleider kreeg een mobiel van zijn werkgever ter beschikking. In het bedrijfsreglement stond dat hij deze alleen ‘incidenteel en beperkt’ voor persoonlijke doeleinden mocht gebruiken.
Toen de projectleider uit dienst ging, hield zijn werkgever een bedrag in op het nog verschuldigde salaris. De werknemer was het daar niet mee eens en vorderde betaling.

De reden voor de inhouding was volgens de werkgever dat de projectleider zijn mobiel tijdens werktijd heel regelmatig voor erg persoonlijke doeleinden gebruikte. Bewezen was dat hij in ruim een half jaar 1255 WhatsApp berichten gewisseld had met diverse dames. Deze berichten waren volgens  de werkgever liefdesberichten van emotionele aard. Het zou duidelijk zijn dat de werknemer ‘volledig in de wolken was en in vervoering is geraakt’. De werkgever stelde dat de werknemer aan dergelijke emotionele berichten veel meer tijd heeft besteed dan alleen het lezen en typen ervan. Die tijd had hij dus niet aan zijn werk besteed. Volgens de wet is geen loon verschuldigd voor de tijd waarin een werknemer zijn werk niet heeft verricht, tenzij dat de werkgever te verwijten valt. De kantonrechter ging ervan uit dat de projectleider 1255 WhatsApp berichten had gewisseld. Dit persoonlijk gebruik van de mobiel was niet ‘incidenteel en beperkt’ en dus in strijd met het bedrijfsreglement. De rechter schatte dat de projectleider 2,5 tot 3 minuten per bericht had besteed. Die tijd had hij dus niet gewerkt. De werkgever mocht € 1.500,- op het loon inhouden