Een hondenbaan

Arbeidsrecht gaat vaak over zaken waarin werknemers ontslagen worden.

Een werknemer kan echter ook zelf de rechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden als de omstandigheden op zijn werk zodanig zijn dat het dienstverband op korte termijn moet eindigen. Hij kan dan ook een vergoeding vorderen.

Dat deed ook een werkneemster die als assistent-accountant werkte. Sinds een jaar nam de directeur iedere dag zijn hond mee naar kantoor. De werkneemster kreeg vanaf dat moment gezondheidsklachten en moest zich na een half jaar ziek melden. Zij bleek allergisch te zijn voor honden. Ondanks herhaalde verzoeken van de werkneemster weigerde de werkgever echter om de hond voortaan thuis te laten. De werkneemster kon haar werk daardoor niet meer uitvoeren. Zij verzocht de kantonrechter om haar arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege een arbeidsconflict en de werkgever te veroordelen tot het betalen van een zogenaamde billijke vergoeding. Als een werknemer zelf vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, wordt niet snel een billijke vergoeding toegekend.

De kantonrechter overwoog dat het houden van een hond op een kantoor niet gebruikelijk is. Toen de werkneemster werd aangenomen was de hond er nog niet, dus zij hoefde daarmee geen rekening te houden. Een werkgever moet zorgen voor een gezonde werkomgeving. Door ondanks de gezondheidsklachten van de werkneemster de hond toch mee te nemen, handelde de werkgever volgens de kantonrechter in strijd met de eisen van goedwerkgeverschap en de Arbeidsomstandighedenwet. Dat handelen en nalaten van de werkgever was ernstig verwijtbaar. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst en veroordeelde de werkgever tot betalen van zowel een transitievergoeding als een billijke vergoeding van € 2.500,-

Bron: Emmen.nu