Facebook actie! Haal ook je recht op ijs?!

Om onze Facebook pagina nog meer onder de aandacht te brengen, voert Advocatenkantoor Mariska Harbers een actie op Facebook. Deze actie houdt in dat bij iedere 25e like op de Facebookpagina van het kantoor een ijsje ter waarde van € 4,50 wordt verloot onder de laatste 25 likers. Bij iedere 100e like wordt een liter ijs ter waarde van € 12,00 verloot onder de laatste 100 likers. Deze actie is alleen van toepassing op likes van personen/deelnemers die de betreffende pagina nog niet eerder hebben ‘geliked’.

De winnaars krijgen bericht dat zij bij Toscana IJssalon in de Wilhelminastraat 43 in Emmen het gratis ijsje of de gratis liter ijs op kunnen halen onder vertoning van zijn of haar ID. Dit aanbod is geldig tot een maand nadat het bericht aan de betreffende winnaar verzonden is.

Indien onze Facebook pagina 1000 likes heeft ontvangen, stopt de actie zonder nadere kennisgeving. Advocatenkantoor Mariska Harbers behoudt zich het recht voor deze actie op ieder ander moment per direct stop te zetten indien zij daartoe aanleiding ziet.

Ga ook naar de Facebook-pagina en ‘haal ook je recht op ijs?!’

www.facebook.com/advocatenkantoormariskaharbers