Hoe neem ik ontslag?

Emmen – Een werknemer mag altijd ontslag nemen. Hij hoeft daarvoor geen toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter. Hij moet wel een opzegtermijn in acht nemen. De wettelijke opzegtermijn voor werknemers is één maand.

In een arbeidsovereenkomst kan een andere, langere opzegtermijn worden afgesproken. Daarvoor gelden wel beperkingen. De opzegtermijn van een werknemer mag nooit langer zijn dan zes maanden. Als de opzegtermijn voor de werknemer langer dan één maand is, moet de opzegtermijn voor de werkgever minimaal het dubbele zijn.

Als toch een opzegtermijn is opgenomen in de arbeidsovereenkomst van langer dan zes maanden, is die niet geldig. Die bepaling is dan vernietigbaar en de werknemer kan stellen dat voor hem de wettelijke opzegtermijn geldt van één maand.

Dat geldt ook als voor de werknemer bijvoorbeeld een opzegtermijn van twee maanden is overeengekomen en voor de werkgever een opzegtermijn van drie maanden. Dat is dan immers minder dan het dubbele. Ook dan kan de werknemer deze bepaling vernietigen en ontslag nemen met een opzegtermijn van één maand.

Natuurlijk mag ook een kortere opzegtermijn voor de werknemer worden afgesproken. Daarvoor gelden geen vereisten. Van deze regels kan bij CAO worden afgeweken, het is dus belangrijk om dat te controleren. Ook dan mag de opzegtermijn voor een werknemer niet langer zijn dan zes maanden. De opzegging gebeurt schriftelijk en tegen het einde van de maand. Het is verstandig om dat per aangetekende brief te doen. De opzegtermijn gaat in als de ontslagbrief de werkgever heeft bereikt.

Wellicht ten overvloede wil ik nog wel een waarschuwing vermelden: als een werknemer zelf ontslag neemt, kan hij geen aanspraak maken op een WW-uitkering.