Indien een werkgever niet tijdig de beschikking van de belastingdienst over eigenrisicodragerschap aanvraagt, betaalt hij alsnog de volledige premie

Eigenrisicodragerschap wordt alleen erkend als de beschikking van de inspecteur tijdig is aangevraagd en verkregen.

De Rechtbank Gelderland heeft op 27 maart jl. een uitspraak gedaan over de erkenning van het eigenrisicodragerschap.
Het betrof een publiekrechtelijke rechtspersoon die namens diverse gemeenten de Wet Sociale Werkvoorizening uitvoerde. Deze rechtspersoon verzorgde de aangifte voor de loonbelasting voor de WSW-werknemers en de ambtenaren van de betreffende gemeenten, maar vergat om op tijd een beschikking bij de belastingdienst aan te vragen dat er sprake was van eigenrisicodragerschap.

Wettelijke bepalingen
In artikel 40 lid 1 Wfsv (Wet Financiering Sociale Verzekeringen) en artikel 1 lid 1 onder h Ziektewet wordt bepaald dat een eigenrisicodrager een werkgever is aan wie toestemming is verleend door de inspecteur van de belastingen met ingang van 1 januari of 1 juli van enig jaar, mits die aanvraag tenminste dertien weken voor de desbetreffende datum is ingediend.

Geen erkenning van het dragen van eigen risico voor de ziektewet, volledige premie moet worden betaald.
Nu die aanvraag in deze kwestie niet (tijdig) was ingediend en er dus geen beschikking met toestemming van de inspecteur van de belastingen was verkregen, moest de volledige premie door de werkgever worden betaald over de betreffende periode.

Eigen verantwoordelijkheid van de werkgever.
Uit deze uitspraak blijkt dat een werkgever er niet snel op grond van mededelingen van de belastingdienst op mag vertrouwen dat hij als eigenrisicodrager wordt beschouwd. Het feit dat de belastingdienst op grond van de aanwezige informatie had kunnen weten dat de werkgever vergeten was om vereiste beschikking aan te vragen, mag de werkgever niet baten. Ook het feit dat de belastingdienst geen vragen had gesteld over het eigenrisicodragerschap naar aanleiding van de door de werkgever ingediende aangifte loonheffingen als eigen risico drager terwijl de toestemming daarvoor ontbrak, kon volgens de Rechtbank geen reden vormen voor de werkgever om er op te vertrouwen dat hij door de belastingdienst als eigenrisicodrager werd beschouwd. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de beschikking.

Conclusie
De werkgever wordt alleen als eigenrisicodrager beschouwd als hij tijdig de genoemde beschikking van de inpecteur heeft aangevraagd en verkregen. Hij mag er niet snel op grond van de gedragingen van de belastingdienst op vertrouwen dat die hem als eigenrisicodrager beschouwt. Als de werkgever niet tijdig de beschikking aanvraagt, namelijk dertien weken voor het ingaan van het eigenrisicodragerschap, en deze verkrijgt, moet hij alsnog de volledige premie betalen.

Vindplaats: Rechtbank Gelderland, datum publicatie 27-3-2014, ECLI:RBGEL:2014:2042