Is een advocaat te duur voor u?

Soms heeft iemand een advocaat nodig maar kan hij die niet betalen. Onder bepaalde voorwaarden kan dan gebruik gemaakt worden van gesubsidieerde rechtsbijstand. We noemen dat een toevoeging. Om te bepalen of u recht hebt op een toevoeging, is het volgende van belang.

Liggen uw inkomen en uw vermogen onder de grens die daarvoor is gesteld? Als dat het gevalval is, betaalt de overheid het grootste deel van de kosten van de advocaat. U moet wel een eigen bijdrage betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.
Hebt u echt een advocaat nodig? Het probleem waarvoor u de advocaat in wilt schakelen moet voldoende ernstig zijn, we noemen dat ‘toevoegingswaardig’.

U kunt zelf een advocaat uitzoeken. Niet alle advocaten werken op toevoeging. Vaak staat dat op hun websites. Als u geen advocaat kunt vinden, kan het juridisch loket u doorverwijzen (www.juridischloket.nl). De advocaat vraagt met u de toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Die vraagt uw financiële gegevens op bij de Belastingdienst. Er zal gekeken worden naar uw gegevens van twee jaar geleden. Dat is het peiljaar. Als u nu minder verdient dan twee jaar geleden, kan uw advocaat om peiljaarverlegging vragen. Er wordt dan gekeken naar uw huidige inkomen. De Raad beslist of u een toevoeging krijgt en hoe hoog uw eigen bijdrage is.
Advocatenkantoor Mariska Harbers werkt ook op toevoeging. Wilt u meer weten, bel dan naar 0591-200414 of kijk op www.mariskaharbers.nl