Mag mijn baas mijn e-mails lezen?

Veel werknemers hebben een zakelijk e-mailadres. Dat is bedoeld voor communicatie met klanten, collega’s etc. In deze e-mails komen soms ook persoonlijke dingen aan de orde.

Verder wordt het zakelijke emailadres ook vaak gebruikt om privé e-mails te versturen aan vrienden of familie. Mag de werkgever het zakelijke emailadres van de werknemer controleren en dus ook de privé mails lezen?

Dergelijke e-mails vallen onder de bescherming van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat artikel beschermt het recht op privacy. De werkgever mag de e-mails van de werknemer daarom alleen controleren, als aan de volgende eisen wordt voldaan:

  • Het moet voor de werknemer duidelijk zijn dat zijn e-mails door zijn werkgever gecontroleerd kunnen worden. De werkgever kan bijvoorbeeld in een bedrijfsreglement vastleggen hoe met internet omgegaan moet worden en dat de werkgever het recht heeft om onder bepaalde voorwaarden de e-mails van werknemers te controleren. Als dat reglement aan de werknemer ter beschikking is gesteld, is hij daarvan dus op de hoogte, of had hij dat moeten zijn.
  • Er moet sprake zijn van een ‘gerechtvaardigd doel’ om de e-mails te controleren. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werkgever een sterke aanwijzing heeft dat de werknemer fraude pleegt of bedrijfsgeheimen verkoopt. Een vermoeden is onvoldoende.
  • Als geen bedrijfsreglement bestaat waarin de mogelijkheid van controle is opgenomen, zal de rechter de belangen afwegen: staat de inbreuk op de privacy van de werknemer in verhouding tot het belang van de werkgever.
  • De laatste eis is dat geen andere controlemiddelen bestaan die minder belastend zijn.

Voor meer informatie over arbeidsrecht bel Advocatenkantoor Mariska Harbers