Me Too op de werkvloer

Ook in het arbeidsrecht wordt seksuele intimidatie bestraft. In de onderstaande zaak is te lezen welke factoren bij de beoordeling daarvan een rol spelen.

Een werknemer moest een collega inwerken. Hij stuurde haar berichten als ‘ik mis je’ en ‘ik wil je kussen’. Hij werd daar door zijn werkgever op aangesproken. Vervolgens werkte hij met zijn collega in het magazijn. Hij vertelde haar dat er iets op haar oog zat. Toen zij haar ogen dicht deed, kuste hij haar op haar mond. De collega schrok daar enorm van en meldde het voorval de volgende dag bij de werkgever, die de werknemer op staande voet ontsloeg.

De werknemer stelde dat geen sprake was van een dringende reden voor het ontslag. Hij wees op de grote gevolgen die dit voor hem had, omdat hij kostwinner was. De kus zou een grapje zijn geweest waarvoor hij zijn excuses had aangeboden. Bovendien zou het gedrag van zijn collega aanleiding hebben gegeven tot dit incident.

De kantonrechter vond het ontslag gerechtvaardigd. Daarbij was belangrijk dat het een man van 56 betrof die een collega begeleidde van slechts 20 jaar. Gezien zijn werkervaring had de werknemer moeten begrijpen dat zijn gedrag onacceptabel was op de werkvloer. Bovendien golden er duidelijke gedragsregels over lichamelijk contact, die met hem besproken waren. De werknemer had zich bewust moeten zijn van de ongelijke verhouding. Omdat hij alleen was met zijn collega in het magazijn en een ‘imposant postuur’ had, was de situatie intimiderend voor haar.
Het door de werknemer gestelde uitdagende gedrag van de werkneemster was niet aangetoond. Zelfs als daar sprake van was geweest, had de werknemer zich als ‘de oudere en wijzere’ moeten gedragen.