Multitasking verboden

In een arbeidsovereenkomst of een CAO kan een nevenwerkzaamhedenbeding zijn opgenomen. Overtreding daarvan kan grote consequenties hebben.

Zoals in het geval van een financieel directeur bij een onderzoeksbureau. In zijn arbeidsovereenkomst stond een verbod om zonder toestemming werkzaamheden te verrichten die vergelijkbaar waren met de werkzaamheden van het onderzoeksbureau. In 2017 vertelde de werknemer dat hij een app ontwikkelde die een onderdeel van de marketingstrategie van de werkgever betrof. Hij kreeg toen de keuze om de ontwikkeling van de app te stoppen of om zijn baan op te geven.

Toen de werknemer dat niet deed, verzocht de werkgever de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden en een boete op te leggen van € 39.400,-. De arbeidsovereenkomst werd inderdaad ontbonden en er werd een boete opgelegd van € 3.000,-.

De werknemer ging in hoger beroep. Hij stelde dat de ontwikkeling van de app alleen voor de lol zou zijn. Daar ging het Hof niet in mee omdat de werknemer een patent had aangevraagd op de app en deze ook commercieel wilde gaan inzetten. Volgens de werknemer werkte de app nog niet en had hij dus het nevenwerkzaamhedenbeding (nog) niet geschonden. Het hof oordeelde echter dat het ook gaat om betrokkenheid bij of financiële interesse in werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met die van werkgever.

Het Hof vond de gevorderde boete te hoog. Van belang was dat de app nog in de testfase was, dat de werknemer de ontwikkeling daarvan zelf had gemeld, en dat de app maar betrekking had op een klein onderdeel van de werkzaamheden van werkgever. Er was weinig schade geleden. De boete werd gematigd tot € 3.000,-.