Proeftijd

Een nieuwe baan?

Dan kan in uw arbeidsovereenkomst een proeftijd opgenomen zijn. Wat houdt dat precies in?
Een proeftijd is een periode waarin werkgever en werknemer kennis met elkaar kunnen maken en kunnen onderzoeken of de werknemer geschikt is. Tijdens de proeftijd mogen beide partijen de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. Er geldt geen opzegtermijn en het UWV hoeft geen toestemming te geven. Een proeftijd moet schriftelijk afgesproken worden en moet voor beide partijen even lang zijn. Hij dient in te gaan op het moment dat de arbeidsovereenkomst begint. Hoe lang de proeftijd mag duren, hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. Als een arbeidsovereenkomst voor minder dan twee jaar wordt afgesloten mag de proeftijd maximaal een maand zijn. Dit geldt ook indien er in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen vaste einddatum is bepaald. Als het een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor meer dan twee jaren betreft of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan een proeftijd van maximaal twee maanden worden afgesproken.

Als de werkgever al goed op de hoogte is van de geschiktheid van de werknemer voor de baan, is een proeftijd niet toegestaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werknemer al via een uitzendbureau bij deze werkgever dezelfde werkzaamheden heeft verricht, of al eerder in dezelfde baan in dienst is geweest. Dit kan ook aan de orde zijn bij overname van het bedrijf.

Let op: vanaf 1 januari 2015 geldt dat in tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter geen proeftijd meer mag worden opgenomen.
Wilt u meer informatie over de proeftijd, neem dan contact op met Advocatenkantoor Mariska Harbers, telefoon 0591-200414 of kijk op www.mariskaharbers.nl