Recht op een feestje

Vijf jaar geleden, in februari 2014, startte ik mijn eigen advocatenkantoor. Ik deed dat alleen en heb het kantoor dan ook maar naar mijzelf vernoemd.

Kort daarvoor had ik de specialisatieopleiding arbeidsrecht afgerond. Met nog een beetje schroom liet ik op mijn website en op mijn visitekaartjes zetten ’Specialist in arbeidsrecht’. Wel in vrolijke kleuren, want ik wilde geen ‘advocaterige uitstraling’. Bijna net zo lang schrijf ik deze column waarin ik een inkijkje probeer te geven in de ontwikkelingen en de jurisprudentie van het arbeidsrecht.

Ik heb de mogelijkheid gekregen om deze maand in mijn column even terug te kijken.

Toen ik als zelfstandig advocaat ging werken, wilde ik mij onderscheiden door alleen arbeidsrechtzaken te behandelen, voor werknemers en werkgevers. Sommige collega’s vonden dat een matig idee. Het zou niet mogelijk zijn om een kantoor succesvol te maken met maar één rechtsgebied. Dat lukte echter wel. Het zat mij ook en beetje mee. In 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Het arbeidsrecht ging op de schop en werd er niet simpeler op. Advocaten die het arbeidsrecht naast andere rechtsgebieden uitoefenden, hielden daar steeds vaker mee op. Zij waren zo vriendelijk om de arbeidsrechtcliënten naar mij te verwijzen en zo had mijn kantoor een goede start. Zowel werknemers als ondernemers vroegen mij om hen bij te staan. De zogenaamde ‘eenpitters’ in arbeidsrecht in Noord-Nederland werken vaak heel collegiaal met elkaar samen. Wij delen kennis en ervaring. Specialiseren wordt in de advocatuur ook steeds gebruikelijker.

Ik heb u in deze column vaak verteld over de invulling en de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid. Dat was niet altijd positief, lang niet alle gestelde doelen leken met deze nieuwe wet behaald te worden. Nog voor deze wet geëvalueerd is, staat er al weer een nieuwe wet op stapel. Dat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de WAB, die nu ter goedkeuring voorligt in de Eerste Kamer.

Over de wijzigingen die deze wet met zich mee zal brengen, zal ik u met veel plezier weer informeren. Het arbeidsrecht is altijd in beweging. Ik volg alle ontwikkelingen op de voet en vind het nog steeds boeiende materie.

Op de columns over arbeidsrecht krijg ik regelmatig reacties van lezers van de Emmer Courant en de Coevorder Courant. Soms omdat ze een vraag hebben over hun eigen situatie, maar soms ook gewoon omdat ze zich verbaasd hebben of meer willen weten. Ook als ik ga tanken of boodschappen doe krijg ik vaak reacties op mijn column. Ik ben heel blij dat deze blijkbaar goed gelezen wordt en ik hoop dat dat zo blijft. Uw reacties zijn altijd welkom.