Het slapend dienstverband ontwaakt

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over de slapende dienstverbanden. Dat zijn dienstverbanden van werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn geweest.

In principe hoeft de werkgever de werknemer dan geen loon meer te betalen en kan hij over gaan tot ontslag. Als werknemers dat verzoeken, weigeren werkgevers dat vaak omdat dan ook een transitievergoeding betaald moet worden. Aan de Hoge Raad is gevraagd of dat is toegestaan.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een werkgever verplicht is om aan een dergelijk verzoek te voldoen en daarbij een transitievergoeding te betalen. De arbeidsovereenkomst wordt dan met wederzijds goedvinden beëindigd. Dit geldt ook voor werknemers die bijna pensioengerechtigd zijn. Zij moeten daar wel zelf om verzoeken vóór het pensioen in gaat.

De vergoeding die moet worden betaald, is de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest als de arbeidsovereenkomst direct na afloop van de twee jaren ziekte beëindigd zou zijn. De ‘slapende periode’ wordt dus niet meegerekend. De werkgever kan het bedrag van de betaalde vergoeding in principe terug krijgen van het UWV volgens de nieuwe compensatieregeling. Als de vergoeding hoger is dan het loon dat de werknemer in de twee jaar ziekte heeft ontvangen, krijgt de werkgever dat verschil echter niet terug. De compensatie kan pas in april 2020 worden aangevraagd. Als het een ernstig probleem vormt voor de werkgever om de vergoeding voor te financieren, is het mogelijk dat die in termijnen of later betaald wordt.

De Hoge Raad maakt een uitzondering voor het geval de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als er nog reële re-integratiemogelijkheden bestaan. De werkgever moet dat bewijzen. Kortom: iedereen die een slapend dienstverband heeft, word wakker en kom in actie!