Wat doet de WAB?

Ook de Eerste Kamer heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Deze gaat waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking. Daarmee wordt het arbeidsrecht opnieuw gewijzigd en dat brengt mij weer diverse onderwerpen voor deze column.

Ik begin met de wijziging van de transitievergoeding.

Op dit moment heeft een werknemer die op initiatief van de werkgever ontslagen wordt pas recht op een transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd. Bij de berekening van die vergoeding wordt de duur van de arbeidsovereenkomst afgerond op halve jaren. Over de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst bedraagt de transitievergoeding 1/6 van het bruto maandsalaris voor ieder half jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Over de jaren daarna is dat een 1/4 maandsalaris.

De WAB verandert dat. Werknemers hebben dan al vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op een transitievergoeding. De vergoeding wordt berekend per dag dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Er wordt niet meer afgerond. De verhoging van de vergoeding na tien jaren dienstverband vervalt, de transitievergoeding wordt daardoor vaak lager. De transitievergoeding bedraagt dan 1/6 maandsalaris per half jaar of het pro rata deel daarvan, ongeacht de duur van het dienstverband.

Door deze regeling wordt het verschil in vergoeding tussen vaste en tijdelijke contracten bij ontslag verkleind. Het doel daarvan is dat werkgevers eerder een vast contract aanbieden.

Tenslotte vervalt per 1 januari 2020 de speciale transitievergoeding voor werknemers van vijftig jaar en ouder. Als deze werknemers minimaal tien jaar in dienst zijn geweest bij een werkgever met tenminste 25 werknemers, is de transitievergoeding nu nog een half maandsalaris per half dienstjaar vanaf de vijftigste verjaardag.