Wekt de Hoge Raad het slapend dienstverband?

Als een werkgever een werknemer die twee jaar arbeidsongeschikt is geweest niet ontslaat, om zo onder betaling van de transitievergoeding uit te komen, spreken we van een ‘slapend dienstverband’.

Er zijn veel werknemers die niet ontslagen worden terwijl ze al jaren arbeidsongeschikt zijn en geen salaris meer ontvangen. Rechters waren van mening dat werkgevers niet gedwongen konden worden om het dienstverband met deze werknemers te beëindigen en dus de vergoeding te betalen.

Begin van dit jaar is echter een compensatieregeling gepubliceerd. Die houdt in dat werkgevers die  werknemers ontslaan die meer dan twee jaar ziek zijn geweest en aan hen een transitievergoeding betalen, compensatie kunnen aanvragen bij het UWV. De regeling werkt met terugwerkende kracht en betreft vergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. De aanvragen kunnen vanaf 1 april 2020 worden ingediend. Het UWV zal de betaalde vergoeding dan terugbetalen aan de werkgevers.

Zijn werkgevers nu wel verplicht om dat ook daadwerkelijk te doen?

Deze vraag is gesteld in een procedure bij de rechtbank in Limburg. Deze rechter heeft besloten om hierover uitleg te vragen aan de Hoge Raad alvorens hij uitspraak doet. De Hoge Raad kan meer duidelijkheid verschaffen over toepassing van de wet. Daaraan voorafgaand brengt de advocaat-generaal eerst een advies uit. Deze heeft inmiddels geadviseerd dat werkgevers in deze gevallen verplicht moeten zijn om over te gaan tot ontslag en betaling van de vergoeding, tenzij er ‘gerechtvaardigde belangen’ bestaan om de werknemer in dienst te houden, bijvoorbeeld als er nog een reële kans is op een geslaagde re-integratie.

Het wachten is nu op de uitspraak van de Hoge Raad. Ik houd u op de hoogte.