Ziek op vakantie

Tot grote vreugde van velen is de vakantieperiode weer aangebroken. Massaal vertrekken Nederlanders naar hun vakantiebestemming.

Dat is natuurlijk heerlijk maar helaas komt het voor dat mensen ziek worden tijdens hun vakantie. Wat moet een werknemer dan doen en wat gebeurt er met zijn vakantiedagen?
Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, is het verstandig dat hij zich ziek meldt bij zijn werkgever. Tenzij in de arbeidsovereenkomst of in de CAO anders is bepaald, zullen zijn vakantiedagen dan omgezet worden in ziektedagen. Daarbij is van belang welke specifieke regels daarvoor gelden bij de betreffende werkgever. Die kunnen opgenomen zijn in een verzuimprotocol. Zo kan het bijvoorbeeld vereist zijn dat de werknemer een verklaring heeft van een arts op zijn vakantiebestemming waarin staat dat hij ziek is. Het moet natuurlijk wel gaan om ziekte en beperkingen die ertoe leiden dat de werknemer arbeidsongeschikt is voor zijn eigen werk. Zo een verklaring kan ook een latere discussie over de ziekte voorkomen.

Als de werknemer zijn herstel niet belemmert door op zijn vakantiebestemming te blijven, is hij niet verplicht om naar huis te gaan als hij ziek is. Het is wel van belang dat hij contact houdt met de werkgever en zijn correcte vakantie adres aan hem door geeft. Als de werknemer nog tijdens zijn vakantie weer beter wordt, moet hij zich hersteld melden bij zijn werkgever. De rest van zijn vakantie zal dan weer van zijn vakantiedagen worden afgeschreven.

Ik hoop dat dit verhaal op u niet van toepassing is en ik wens u een heel fijne vakantie toe!

Voor meer informatie over arbeidsrecht bel Advocatenkantoor Mariska Harbers