Zo Werkt Werk: Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting

De zaak van deze week betreft een werknemer van Greenpeace International. Deze werknemer had een Facebookaccount waarop stond dat hij voor Greenpeace werkte. Daarop meldde hij dat hij vond dat de protesten in Hong Kong met geweld, desnoods dodelijk geweld, moesten worden neergeslagen.

Ook plaatste hij opmerkingen over milieu en kernwapens. Greenpeace heeft in haar gedragscode opgenomen dat geweldloosheid en eigen verantwoordelijkheid kernwaarden zijn van Greenpeace. Greenpeace ontving klachten over de opmerkingen van de werknemer op Facebook en verzocht de rechter om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden.

De kantonrechter woog het recht op vrijheid van meningsuiting van de werknemer af tegen zijn verplichting om zich als goed werknemer te gedragen jegens Greenpeace. Daarbij keek de rechter naar de aard van de meningsuiting, de motieven van de werknemer, de schade en de ernst van de sanctie. De mening van de werknemer was volgens de rechter zo sterk in strijd met de kernwaarden van Greenpeace dat de hij deze als goed werknemer niet publiek had mogen maken, zeker niet met de vermelding dat hij voor Greenpeace werkte. Hij had daarvoor geen goede redenen gegeven. De werknemer hoorde de kernwaarden van Greenpeace te kennen. Greenpeace had schade geleden want er waren klachten over deze uitingen.

De uitlatingen op zich zouden volgens de rechter onvoldoende reden vormen voor ontslag als de werknemer zich bereid zou verklaren om zich voortaan aan de gedragscode te houden, maar dat weigerde hij. Om die reden ontbond de rechter de arbeidsovereenkomst. De werknemer had wel recht op een transitievergoeding.