Actueel

Het slapend dienstverband ontwaakt

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over de slapende dienstverbanden. Dat zijn dienstverbanden van werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn geweest. In principe hoeft de werkgever de werknemer dan geen loon meer te betalen en kan hij over gaan tot...

Wekt de Hoge Raad het slapend dienstverband?

Als een werkgever een werknemer die twee jaar arbeidsongeschikt is geweest niet ontslaat, om zo onder betaling van de transitievergoeding uit te komen, spreken we van een ‘slapend dienstverband’. Er zijn veel werknemers die niet ontslagen worden terwijl ze al jaren...

Schoenenketen Manfield op de vingers getikt

Bij schoenenketen Manfield was het gebruikelijk dat medewerkers toegang kregen tot het systeem in de winkels met een persoonlijke cijfercode. Geconstateerd werd echter dat sommige medewerkers fraudeerden door de codes van hun collega’s ongevraagd te gebruiken. Daarom...

Vakantie!

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Velen van u zullen daar weer van genoten hebben deze zomer. Er bestaan wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Volgens de wet heeft iedere werknemer per jaar recht op minstens vier keer het aantal overeengekomen...

Meer rechten voor oproepkrachten

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft als doel om het verschil tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten te verkleinen. Daarom wordt de positie van oproepkrachten versterkt. Het gaat daarbij om oproepkrachten die verplicht zijn om aan een oproep gehoor te...

Wat doet de WAB?

Ook de Eerste Kamer heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Deze gaat waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking. Daarmee wordt het arbeidsrecht opnieuw gewijzigd en dat brengt mij weer diverse onderwerpen voor deze column. Ik begin met de wijziging van...

Mag het ietsje minder zijn?

Het kan voor een werknemer belangrijk zijn om meer of minder te werken, op een andere plaats te werken of op andere tijden. Volgens de Wet Flexibel Werken hebben werknemers het recht om een dergelijk verzoek bij de werkgever in te dienen. De werkgever kan zo’n verzoek...