Actueel

UWV maakt inbreuk op de privacy

Een werkloze met een WW uitkering liet het UWV weten dat hij zou gaan werken op Curaçao. Het UWV stopte daarom de uitkering. Het UWV ontving vervolgens een interne melding waaruit het vermoeden ontstond dat de betreffende meneer al veel langer op Curaçao woonde. Een...

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

In de wet staat, kort samengevat, dat werknemers recht hebben op een transitievergoeding bij een onvrijwillig einde van hun dienstverband als ze meer dan twee jaren bij de werkgever werkzaam zijn. Er is wettelijke niets geregeld voor de situatie waarin de werknemer...

Stakingsrecht

Ook deze zomer kregen vakantiegangers te maken met stakende piloten. Mogen werknemers altijd staken? Het stakingsrecht staat niet in de wet, maar is gebaseerd op het Europees Sociaal Handvest dat rechtstreekse werking heeft in Nederland. Een staking is in principe...

‘To be or not to be’ een werknemer

In 2017 besloot de bezorgservice Deliveroo om tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer te verlengen. Bezorgers konden daarna alleen als zelfstandige voor Deliveroo werken op basis van een overeenkomst van opdracht. Bezorger Sytze tekende die overeenkomst. Later...

Hoe neem ik ontslag?

Emmen - Een werknemer mag altijd ontslag nemen. Hij hoeft daarvoor geen toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter. Hij moet wel een opzegtermijn in acht nemen. De wettelijke opzegtermijn voor werknemers is één maand. In een arbeidsovereenkomst kan een...

Oude wijn in nieuwe zakken

Zoals ik al eerder heb geschreven in deze column is er veel kritiek geweest op de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het nieuwe kabinet is dan ook van plan om het arbeidsrecht opnieuw te wijzigen. Voor een deel houden deze wijzigingen in dat we weer terug gaan naar de...

Multitasking verboden

In een arbeidsovereenkomst of een CAO kan een nevenwerkzaamhedenbeding zijn opgenomen. Overtreding daarvan kan grote consequenties hebben. Zoals in het geval van een financieel directeur bij een onderzoeksbureau. In zijn arbeidsovereenkomst stond een verbod om zonder...