Actueel

Mag het ietsje minder zijn?

Het kan voor een werknemer belangrijk zijn om meer of minder te werken, op een andere plaats te werken of op andere tijden. Volgens de Wet Flexibel Werken hebben werknemers het recht om een dergelijk verzoek bij de werkgever in te dienen. De werkgever kan zo’n verzoek...

Recht op een feestje

Vijf jaar geleden, in februari 2014, startte ik mijn eigen advocatenkantoor. Ik deed dat alleen en heb het kantoor dan ook maar naar mijzelf vernoemd. Kort daarvoor had ik de specialisatieopleiding arbeidsrecht afgerond. Met nog een beetje schroom liet ik op mijn...

Einde slapend dienstverband?

Eén van de pijnpunten in de Wet Werk en Zekerheid is dat werkgevers een transitievergoeding moeten betalen aan werknemers die ontslagen worden nadat zij twee jaren ziek zijn geweest. Werkgevers hebben daar bezwaar tegen, omdat zij al veel kosten moeten maken tijdens...

Wereldwijd werken

Een werkgever verzocht het UWV om een ontslagvergunning voor een werknemer omdat diens functie verviel. De onderneming was onderdeel van een wereldwijd concern met één vestiging in Nederland. Het UWV weigerde de vergunning omdat niet duidelijk was of het vervallen van...

Me Too op de werkvloer

Ook in het arbeidsrecht wordt seksuele intimidatie bestraft. In de onderstaande zaak is te lezen welke factoren bij de beoordeling daarvan een rol spelen. Een werknemer moest een collega inwerken. Hij stuurde haar berichten als ‘ik mis je’ en ‘ik wil je kussen’. Hij...

UWV maakt inbreuk op de privacy

Een werkloze met een WW uitkering liet het UWV weten dat hij zou gaan werken op Curaçao. Het UWV stopte daarom de uitkering. Het UWV ontving vervolgens een interne melding waaruit het vermoeden ontstond dat de betreffende meneer al veel langer op Curaçao woonde. Een...

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

In de wet staat, kort samengevat, dat werknemers recht hebben op een transitievergoeding bij een onvrijwillig einde van hun dienstverband als ze meer dan twee jaren bij de werkgever werkzaam zijn. Er is wettelijke niets geregeld voor de situatie waarin de werknemer...