Actueel

Oude wijn in nieuwe zakken

Zoals ik al eerder heb geschreven in deze column is er veel kritiek geweest op de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het nieuwe kabinet is dan ook van plan om het arbeidsrecht opnieuw te wijzigen. Voor een deel houden deze wijzigingen in dat we weer terug gaan naar de...

Multitasking verboden

In een arbeidsovereenkomst of een CAO kan een nevenwerkzaamhedenbeding zijn opgenomen. Overtreding daarvan kan grote consequenties hebben. Zoals in het geval van een financieel directeur bij een onderzoeksbureau. In zijn arbeidsovereenkomst stond een verbod om zonder...

Disfunctioneren leidt niet altijd tot ontslag

Als een werkgever meent dat een werknemer onvoldoende functioneert, moet hij deze daarvan op de hoogte brengen en hem de kans geven om zijn functioneren te verbeteren. Daarbij moet voldoende hulp en scholing aangeboden worden. Pas daarna kan de arbeidsovereenkomst...

Ik ben er klaar mee

Het komt voor dat werknemers in boze of emotionele gesprekken met hun werkgever zeggen dat ze ontslag nemen en nooit meer terug komen. De volgende dag, als de boosheid weer is gezakt, hebben ze daar soms spijt van. Mag een werkgever ze dan aan het ontslag houden? In...

De eerlijke vinder

Aan het begin van het nieuwe het jaar vertel ik u graag nog over één van de zaken die in 2017 veel aandacht hebben gekregen op internet. Een medewerker van een milieustraat moet van zijn werkgever diverse soorten apparatuur uit elkaar halen. In een oude printer vindt...

Een stiekeme opname als bewijs

Dat geldt alleen als de werknemer zelf deelnemer is aan het gesprek. Het stiekem maken van geluidsopnames is wel strafbaar als dat gebeurt door iemand die zelf geen deelnemer is aan het gesprek, tenzij hij daartoe opdracht heeft gekregen van een deelnemer. In...

Arbeidsrecht gaat weer op de schop

Het wordt weer mogelijk om meerdere ontslaggronden te combineren, die samen voldoende grond voor een ontslag kunnen vormen. Op dit moment moet een ontslag op één grond worden gebaseerd en dat is moeilijker voor werkgevers. Werknemers die twee jaar of langer in dienst...